„Wyborcza” i TVN bez zgody na udział w konferencji z udziałem m.in. abp. Głódzia

Chodzi o konferencję, która ma się odbyć w Gdańsku z udziałem arcybiskupów Głódzia i Jędraszewskiego, a zatytułowaną „Od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy”. „Solidarność” najpierw nas zaprosiła na tę konferencję, a potem wyprosiła, choć organizowana jest ona za publiczne pieniądze.