Skażenie promieniotwórcze w pociągu relacji Berlin – Moskwa

Dopuszczalne normy promieniowania przekraczała podłoga jednego z przedziałów i toaleta. Skażenie wykryli funkcjonariusze Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej. Skład dostał zgodę na kontynuację podróży i pociąg wjechał na Białoruś.