Skarga Komisji Europejskiego przeciwko Polsce trafiła do TSUE

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów – przekazały służby prasowe TSUE. KE chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym.