Coraz więcej katolików w Finlandii, ale wpływy z datków tam nie rosną. Kościół podjął działania

Liczba członków Kościoła katolickiego w Finlandii rośnie w tempie kilku procent rocznie, ale nie przekłada się to na wzrost wpływów ze składek od wiernych; w diecezji szuka się oszczędności, a los świątyń jest niepewny.